Anàlisi

Pie y Salud Centro de Especialidades és un punt d’extracció de mostres col·laborador de Laboratorio Pilar Marí. Accepten totes les companyies de salut referenciades, així com l’atenció privada de qualsevol persona usuària.

Laboratori d´anàlisis clínics

El laboratori d’anàlisis clíniques i genètica molecular Pilar Marí es va constituir al juny de 1995 i des de llavors ha estat obert al públic de manera ininterrompuda. Des del seu origen, la nostra prioritat ha sigut oferir un servei integral i polivalent, incorporant un ampli catàleg de proves analítiques, innovadores, ràpides i fiables en un entorn en què es primara l’atenció personalitzada, el tracte directe amb el pacient i el contacte constant amb l’especialista clínic, a fi d’ajudar a establir un diagnòstic precís i responsable.

El nostre laboratori, soci, entre d’altres, de la Societat Espanyola de Biopatologia Mèdica, la Societat Espanyola de Farmacèutics Analistes i de la Societat Espanyola de Química Clínica, està inscrit en el Registre Oficial de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de la Comunitat Valenciana amb el número 1641. Per tal d’oferir el millor servei als nostres pacients, hem implantat un sistema de qualitat amb programes de control tant interns com externs, l’objectiu del qual és fer anàlisis clíniques de mostres biològiques amb una qualitat cientificotècnica contrastada, assegurar la confidencialitat de les dades i aconseguir la màxima rapidesa en l’entrega de resultats i la comoditat per al pacient.

El laboratori participa també en el programa de control de qualitat extern de la Conselleria de Sanitat i Consum de la Generalitat Valenciana.