Tindre una valoració inicial de la salut del pacient és de vital importància per a saber per on hem d’enfocar el nostre treball. Per a això cal conéixer la composició corporal de partida.

Amb el treball de la dietista i nutricionista, estudiarem la forma en què el teu cos està distribuït (% massa grassa, % massa muscular, massa òssia i aigua corporal total), utilitzant el mètode que més s’adapte a cada situació i a cada persona, antropometria per bioimpedància o segons el mètode ISAK (ambdós mètodes són fiables, senzills i no invasius)

Finalment, t’entregarem un informe amb les dades obtingudes, i segons aquesta informació et plantejarem la millor estratègia nutricional per a ajudar-te a aconseguir el teu objectiu i una composició corporal més saludable.