Bioquímica: la bioquímica és una branca de la ciència que estudia la composició química dels éssers vius, especialment les proteïnes, els carbohidrats, els lípids i els àcids nucleics, a més d’altres molècules presents en les cèl·lules i les reaccions químiques que pateixen aquests compostos (metabolisme) que els permeten obtindre energia (catabolisme) i generar biomolècules pròpies (anabolisme).

Hematologia: s’encarrega de l’estudi de les cèl·lules de la sang i els seus precursors, així com dels trastorns estructurals i bioquímics d’aquests elements que puguen conduir a una malaltia.

Microbiologia: estudia els microorganismes patògens per a l’home i es relaciona amb categories de la medicina com la patologia, la immunologia i l’epidemiologia.

A més podem prendre mostres per a la realització d’aquests tests:

  • Immunologia
  • Serologia
  • Allèrgies
  • Toxicologia
  • Biologia molecular genètica
  • Parasitologia

 

Coneix més tests que oferix Laboratorio Pilar Marí