Avaluació genètica de rendiment esportiu. El rendiment esportiu és el resultat tant de factors genètics com de factors ambientals, i els factors genètics contribueixen entre un 20 i un 50 % a la variació individual.

Elaborem una anàlisi genètica que avalua 4 polimorfismes en 4 gens, relacionats amb: propietats de força i de resistència de les fibres i músculs esquelètics; resposta als diferents tipus d’entrenament esportiu (aeròbic, anaeròbic o mixt); la susceptibilitat a desenvolupar osteoartritis; i la susceptibilitat a desenvolupar lesions lligamentoses i del tendó calcani. L’objectiu d’aquesta avaluació genètica de rendiment esportiu és la individualització i l’optimització de l’entrenament esportiu.

La contribució de la genètica en el rendiment esportiu és coneguda des de fa temps, i diversos estudis han demostrat l’heretabilitat dels factors de la condició física i les predisposicions que en matèria psicològica pareixen existir.

Per consegüent, la variació genètica i els factors genètics contribueixen al rendiment en l’esport, i influeixen en la manera en què les persones responen a l’entrenament.

A més, també és útil en la identificació d’aquells individus candidats a implementar mesures de prevenció de les malalties freqüents de l’esportista. En el cas d’altres malalties menys freqüents de l’esportista, però molt greus, com és la mort sobtada, serà necessari recórrer a una bateria d’anàlisis genètiques específiques, en funció de l’orientació de l’avaluació cardiològica (síndrome de Brugada, síndrome QT curt, síndrome QT llarg, etc.).

El perfil genètic està indicat en aquelles persones que vulguen:

  • Mantindre i millorar el seu rendiment esportiu.
  • Previndre, en la mesura que siga possible, les lesions freqüents de l’activitat física.

És aconsellable realitzar aquest perfil genètic a partir de la majoria d’edat, igual que els altres estudis genètics preventius i predictius.