CONSELL GENÈTIC

Proves dirigides a:

  • Individus amb antecedentes familiars
  • Pacients amb quadres clínics sospitosos
  • Estudi genètic de famílies completes

Realització de proves genètiques destinades a la identificació de portadors de malalties genètiques, en diferents situacions:

  • Donants d’esperma i òvuls
  • Individus amb antecedents familiars
  • Població general

Garantia de qualitat

Coneix més tests que oferix Laboratorio Pilar Marí.